Miljö

Vi arbetar i enlighet med ISO 14001:2004 standarden. En certifiering av vår verksamhet blev klar den 14 augusti 2014. Vårt miljöarbete fokuserar på att minska bränsleförbrukning från verksamheten därmed utsläppen av CO2. Som en del av det arbetet genomgår all personal en miljöutbildning som visar hur vi i vårt dagliga arbete enkelt kan bidra till miljönyttan.

Inköp av fordon görs med miljön i beaktning och med över 130 fordon i bilparken är dessa beslut en nyckel till framgång. Vi genomför för närvarande tester av en ny produkt i en del av våra fordon som ger oss bränsleförbrukning i realtid och som dessutom hjälper föraren att anpassa sin kör-stil för minimal bränsleförbrukning.

Långsiktigt är vi övertygade om att ökad medvetenhet bland våra medarbetare, kunder och leverantörer stärker våra möjligheter att bedriva ett framgångsrikt miljöarbete.