Miljöbrevet

Vad betyder egentligen en dag? Det är en fråga utan enkelt svar. Det finns dagar vi aldrig märker, som dränks i de rutiner vi kallar vardag. Dagar som är precis som alla andra.

Hur ofta märker du då, dessa dagar, om ditt brev kommer fram den ena dagen eller den andra?

Vi på Luleå och Boden Mail har räknat ut att om hälften av vår post kommer fram en dag senare än vanligt, så skulle vi spara in 20% av vårt koldioxidutsläpp, vilket är samma värde Sverige förbundit sig inom EU att spara till år 2020. Det är en fantastik och direkt möjlighet att påverka vår närmiljö. Självklart hoppas vi att så många som möjligt ska ta chansen med vårt Miljöbrev.


Visionen
Sedan 2002 är Luleå och Boden Mail miljöcertifierade företag. Vi har hela tiden strävat efter att minska utsläppen, bland annat genom samordning av våra transporter, genom inköp av dieselbilar som förbrukar mindre bränsle/mil och mopeder med katalysatorer.

Idén till Miljöbrevet föddes 2007. Genom vårt miljöarbete, sedan starten, har vi förstått att vi trots vår litenhet påverkar miljön. Framför allt därför att våra fordon släpper ut koldioxid i luften. 2006 års mätning visar att våra utsläpp var 48785 kg som är vårt utgångsvärde för kommande mätningar. Vår garant för mätningarna är vår miljökordinator Pekka Väänänen, Företagsrådgivarna. Vår målsättning är att skona miljön med 9-10 ton, eller cirka 20%.

Men för det behöver vi din hjälp, för när det gäller miljön är ingen för liten för att påverka.

Vad innebär det för dig?
För kunden innebär Miljöbrevet ingen skillnad i hanteringen. Men om något brev måste ut dagen efter och kuvertet är förmärkt med ett stort B så kryssar du över B så blir brevet automatiskt ett A-brev med övernattsbefordran. Om något brev måste delas ut dagen efter inlämnandet, skriver man ett A i vänstra hörnet och då blir brevet ett A-brev med övernattsbefordran.

Miljöbrevet fungerar så att 50% utdelas dagen efter inlämnande, 50% utdelas 2 dagar efter inlämnande och så fortskrider det dag efter dag. För miljön är skillnaden 9-10 ton mindre utsläpp av koldioxid redan första året, för dig är det i princip ingen skillnad alls. 
 
 
Citat ur revisionsrapport 2008-10-02. " Företaget har ett för verksamheten anpassat ledningssystem, som är effektivt, förbättrande och bidrar till måluppfyllelse. Exempel på detta är arbetet med en ny produkt, ett s k Miljöbrev. Produkten har vuxit fram ut företagets engagemang kring miljöarbetet. Produkten kallad Miljöbrev, kommer att medföra en markant minskning av företagets totala miljöbelastning, samt stärka företaget i deras affärsverksamhet."

Revisionsledare Göran Wahlström,
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut