Utvärdering.

Vår målsättning är att minst 95% levereras som Miljöbrev för att vi ska klara vårt miljömål på en minskning av koldioxidutsläppet med minst 10 ton.
  Tack vare att våra kunder har valt att använda Miljöbrevet i stället för A-brevet har vi minskat vårt koldioxidutsläpp.

För att nå vårt mål, en minskning av koldioxidutsläppet med 20 % ska vi försöka få alla våra kunder att välja Miljöbrevet framför A-brevet, så långt det är möjligt.